Medische Anamnese

Ziekten, afwijkingen, medicijngebruik en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid beïnvloeden. Om u goed te kunnen behandelen willen wij graag het een en ander weten over uw medische ‘voorgeschiedenis’ (anamnese). U kunt deze zelf in kaart brengen aan de hand van een vragenlijst. Met deze vragenlijst kunnen wij de mogelijke risico’s of beperkingen van een behandeling vaststellen en eventueel voorzorgsmaatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat u de vragenlijst zorgvuldig invult en wijzigingen op tijd doorgeeft.

Privacy
De gegevens die u via deze vragenlijst geeft, vallen onder het medisch beroepsgeheim. U kunt er dus op vertrouwen dat wij er zorgvuldig mee omgaan, in overeenstemming met alle wetgeving rondom privacy en persoonsregistratie. Het niet invullen van de vragenlijst houdt een medisch risico in, dat niet past bij onze visie op goede zorg. Wij kunnen u in dat geval dan ook niet als patiënt aannemen.